Skip to main content

Wat te doen bij overlijden?

 

Bij een overlijden zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. De bevoegdheid van Accurato als bewindvoerder eindigt per direct. Dat betekent echter niet dat u er als nabestaande alleen voor staat. Waar mogelijk en gewenst begeleiden wij u bij de formaliteiten die door de nabestaanden zullen moeten worden geregeld.

Overlijden melden
Voor het melden van een overlijden kunt u Accurato bereiken via telefoonnummer 088 166 6900 of via ons contactformulier

Uitvaart
De nabestaanden zullen een uitvaart moeten regelen. Het is belangrijk om uit te zoeken of u vrij bent in de keuze van de uitvaartondernemer. Soms bent u vanwege de uitvaartverzekering namelijk gebonden aan een specifieke uitvaartorganisatie. Accurato kan u vertellen welke uitvaartverzekeringen er bij ons bekend zijn.

Akte van overlijden
Doorgaans zal de uitvaartondernemer het overlijden melden bij de gemeente en de overlijdensakte bij de gemeente opvragen. De akte van overlijden heeft u nodig om formele zaken af te handelen. Accurato heeft de akte van overlijden ook nodig om de verplichtingen die er nog zijn uit te kunnen voeren. Wij ontvangen daarom graag z.s.m. een kopie/scan van de akte van u.

Instanties informeren
Accurato heeft de verplichting om het overlijden van de cliënt direct te melden bij de rechtbank. Wij melden het overlijden ook bij overige betrokken instanties die niet rechtstreeks door de gemeente worden geïnformeerd. Bij de meldingen sturen wij een kopie/scan van de overlijdensakte mee.

Afwikkelen van de nalatenschap
De nalatenschap van de overledene zal moeten worden afgewikkeld. De afwikkeling is officieel een taak van de erfgenamen. Denk hierbij aan het ontruimen van de kamer/eigen woning of het verdelen van de erfenis.

Verklaring van erfrecht
Om te bepalen wie die wettelijke erfgenamen zijn, zult u een notaris naar keuze opdracht moeten geven om een ‘verklaring van erfrecht’ op te stellen. De notaris zal nagaan of er een testament aanwezig is. Het kan zijn dat er in het testament een executeur of bewindvoerder benoemd is om de nalatenschap af te wikkelen.

U kunt ook Accurato vragen om de opdracht voor het opstellen van de verklaring van erfrecht namens u uit te zetten bij een notaris. Wij zetten deze opdrachten doorgaans uit bij Van Rhijn notarissen.

Onbeheerde nalatenschap
Wanneer u er voor kiest om geen verklaring van erfrecht te laten opstellen door een notaris dan houdt dat in dat u de nalatenschap onbeheerd laat. De kantonrechter verlangt in dat geval van Accurato dat wij een melding van een onbeheerde nalatenschap doen bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Eindrekening en eindverantwoording
Binnen vier maanden na het overlijden van de cliënt moet Accurato eindrekening en -verantwoording afleggen aan de erfgenamen ten overstaan van de kantonrechter. Dat betekent dat de door ons opgestelde eindrekening en -verantwoording voor akkoord moet worden ondertekend door/namens alle wettelijke erfgenamen. Accurato moet de ondertekende eindrekening en -verantwoording samen met een afschrift van de verklaring van erfrecht indienen bij de kantonrechter.

Belastingdienst
De erfgenamen zullen aangifte inkomstenbelasting voor de overledene moeten doen over het jaar van overlijden. Daarnaast kunt u een verzoek voor het doen van erfbelasting ontvangen van de belastingdienst. Meer informatie over onder andere deze aangiften kunt u vinden u op de site van de belastingdienst: 
Belastingdienst - na een overlijden

Bewaar alle facturen van de kosten die worden gemaakt vanwege het overlijden. Sommige kosten zijn aftrekbaar van de erfbelasting.

 

Wij hebben deze informatie voor u verzameld om u te ondersteunen. Deze informatie is niet allesomvattend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Neem bij twijfel contact op met een notaris.

  088 1666 900