Skip to main content
HOME
Veel mensen vinden het moeilijk om goed met hun geld om te gaan

Wat we doen

 

Beschermingsbewind en budgetbeheer
Twee verschillende maatregelen, maar met hetzelfde doel: 
ondersteuning bij het beheren van financiën om er voor te zorgen dat er een positieve balans ontstaat en/of blijft tussen de inkomsten en uitgaven.

Budgetbeheer
Als je zelf je financiën niet kunt of wilt beheren, kun je er voor kiezen je administratie en inkomsten-/uitgavenbeheer op vrijwillige basis uit te besteden aan Accurato.

Beschermingsbewind
Wanneer budgetbeheer onvoldoende bescherming biedt, kan bewindvoering een oplossing zijn. Beschermingsbewind is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken en vastgelegd in een beschikking. Stichting Accurato kan benoemd worden als beschermingsbewindvoerder.

Tarieven
Als stichting heeft Accurato geen winstoogmerk en daarom kunnen wij onze tarieven laag houden. Per 1 januari 2024 bedraagt ons reguliere maandtarief voor bewindvoering € 105,- en voor budgetbeheer € 75,-.

Een volledig overzicht van onze tarieven vindt u hier.

 

  088 1666 900

 

Accurato is aangesloten bij de

NBBI logo

de brancheorganisatie voor bewindvoerders